۱۰:۵۱:۵۶
/   سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸

معرفي مجموعه فني ومهندسي شركت ايمن انرژي شبكه

باتوکل به یاری حق تعالی ودرراستای نیل به اهداف ازپیش تعیین شده مجموعه ای بانام شرکت شاهين قدرت شرق با شماره ۲۵۷۰۴۶ درسازمان ثبت شرکتها ومالکیت های صنعتی به شرح اساسنامه وخدمات مهندسی فروش وساخت تجهیزات الکتریکال وهمچنین اجرا پروژه های الکتریکال گام به عرصه صنعت برق کشور نهاد ودرابتدا موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت شرکت درمناقصات وپروژه های توزیع نیروی برق تهران وپس از عقدقراردادهای متعددباشرکت برق منطقه ای تهران درسال ۱۳۸۷ موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ازستاد راهبردی ریاست جمهوری اسلامی ایران پایه پنج دررشته نیرو وهمچنین درسال ۱۳۸۹ بااستقرارسیستم مدیریت کیفیت درمجموعه شرکت موفق به اخذ گواهینامه ISO ۹۰۰۱-۲۰۰۸ گردیدودرحال حاضرعضو انجمن صنفی پیمانکاران وعضو کمیته فنی برق انجمن مذکور درحال فعالیت ...
ادامه مطلب

گواهينامه ها

  • عضو انجمن صنفي پيمانكاران استان تهران
  • عضو كميته فني برق انجمن صنفي پيمانكاران استان تهران
  • داراي پروانه صلاحيت پيمانكاري جهت شركت در مناقصات پروژ هاي نيرورساني توزيع نيروي برق تهران بزرگ
  • داراي گواهينامه صلاحيت پيمانكاري پايه پنج در رشته نيرو از رياست جمهوري استان تهران
  • مدت ۸ سال حضور مستمر در ليست پيمانكارانPC
  • داراي گواهينامه مديريت كيفيت ISO 9001-2008

بانك پارسيان

محل اجرا: كيلومتر ۱۵ جاده مخصوص بعد از چهارراه ايران خودرو

تجهيز پست ۲۰KV و حفاري و كابلكشي

تاریخ شروع: ۹۰/۱۲/۱۴

تاریخ خاتمه: ۹۱/۳/۱۴

پروژه هاي نيرورساني

محل اجرا: مناطق شمیران و بیهقی

تجهيز پست ۲۰KV و كابلكشي MV و LV

تاریخ شروع: ۱۳۹۱

تاریخ خاتمه: ۱۳۹۱

شرکت آریان پاسارگارد

محل اجرا: منطقه شمیران

تجهيز پست ۲۰KV و كابلكشي MV و LV

تاریخ شروع: ۹۱/۳/۱۸

تاریخ خاتمه: ۹۱/۵/۱۸